Hội nghị Người lao động Công ty năm 2018


      Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong tổ chức hội nghị người lao động. Hội nghị có mặt 72 CBCNV - LĐ Công ty tham gia. Tại hội nghị, Ban lãnh đạo đã báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất trong năm 2018.

     Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu tài chính năm 2017 đã có mức tăng trưởng đáng kể so với năm 2016.

     Trên tinh thần dân chủ, CBCNV-LĐ đã tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy, quy chế, cũng như các chế độ, chính sách cho người lao động.

     Cũng tại hội nghị, BCH Công đoàn Cơ sở Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2018 với sự quyết tâm, phấn đấu của toàn thể CBCNV-LĐ Công ty. Hội nghị kết thúc với sự đoàn kết nhất trí cao của toàn thể CBCNV tham dự hội nghị.  

 

Các tin khác: